info@golife.se

Placeringsrisker minskar med tiden?

sparande och placeringar

Sitta i båten när det gungar?
Ja det är ett fantastiskt bra tips för dig som är ute i en båt under stormigt väder, men har det verkligen något att göra med sparande och placeringar?

De allra flesta som sparar pengar i fonder, aktier eller annat som kan variera i värde gör detta för att få en bättre värdeökning än vad de kan få på ett vanligt bankkonto.

De allra flesta som sparar pengar har någon tanke/idé om vad deras besparingar är värda, och att då påstå att riskerna minskar med tiden är totalt huvudlöst!

Låt säga att du placerar några kronor i en aktie som ökar i värde under några år för att sedan plötsligt falla med 10% i värde… Tänker du då på det värde du hade före det att aktien gick ned eller tänker du på vad du en gång köpte aktien för?

Fakta är ju att:

  • Placeringar som kan ge högre värdeökning än ett vanligt bankkonto, innebär också en risk för nedgång
  • Placeringar som ger högre värdeökning än bankkonto skapar högre värden över tid
  • En nedgång med 10% betyder mer i pengar vid en placering om 10 000 kr än på en placering med 1 000 kronor

Eftersom värdet ökar över tid, ökar också risken mätt i kronor över tid!

Livet är för kort för att chansa med pengar

pensionsplanering

Den så kallade finansbranschen har i allt för stor grad kommit att handla om kortsiktighet, snabba vinster och produktpaketeringar istället för hur man kan stödja sina kunder i att uppnå sina mål och drömmar.

Rådgivning får aldrig handla om försäljning!

De personer man möter inom finansbranschen har ofta omfattande utbildningar, utbildningar som sedan utgjort grunden för diverse licenser och certifieringar.
Kunskapsnivåerna är höga, omtanken om dig som kund är också den ofta mycket hög… Personerna är antingen anställda i företaget eller så driver de en egen verksamhet och det är här problemet kommer… Som anställd eller företagare har personerna också en uppgift att bidra till företagets lönsamhet, varför deras arbete handlar om försäljning av de produkter som prioriteras just då du möter dem.

Rådgivning får aldrig handla om försäljning av produkter!!

Finansbranschens olika produkter är ofta paketeringar med fantastiska argument, där produkten i sig prioriterar företagets lönsamhet, först därefter kommer du som kund. Försäljning av produkter innebär att man flyttar fokus från de mål, önskningar och drömmar du har för att istället ge argument för den ena eller andra produkten.

Rådgivning är en tjänst vars syfte är att vägleda och stödja dig så du kan uppnå de mål, önskningar och drömmar du strävar efter.

Vår uppfattning är att pengar/ekonomi skall bidra till det liv du önskar, beslut om pengar/ekonomi ska ligga i linje med de värderingar man har och resultaten av ekonomiska beslut skall kunna jämföras med de målsättningar man hade när beslutet fattades.
Besluten skall fattas utifrån en grund där sannolikhet för måluppfyllelse liksom best/worst case scenario framgår tydligt.

Livet är verkligen för kort för att chansa med pengar.

Förnuftig förvaltning

sparander och placeringar

Avgifter begränsar

Att låta någon tillsynes oerhört framgångsrik förvaltare (i alla fall om man ser på den glansiga broschyren, eller de oemotståndliga fakta som presenteras) sköta dina sparslantar är förenat med avgifter. Ju mer avgift desto mindre blir över till dig.

Aktiv förvaltning är dyrt

Aktiv förvaltning som till exempel sparande i en förvaltad aktiefond är dyrare än sparande i en indexfond. Resultatet av sparandet blir vid samma förvaltningsresultat sämre för dig i den aktiva fonden.

Aktiv förvaltning kan skapa högre värdetillväxt, men att klara det är svårare än att hitta en nål i en höstack

Aktiva fondförvaltare hävdar ofta (alltid) att de skapar mervärden och att de avgifter de tar ut egentligen är låga i förhållande till vad det ger dig. Faktum är att det saknas vetenskapliga belägg för detta synsätt, det finns till och med ekonomisk forskning (belönat med nobelpriset, Eduard Fama) som bevisar motsatsen. Så sent som i februari 2015 presenterades ett forskningsresultat från Stockholms universitet som visar att det snarare är tur än skicklighet om en förvaltare lyckas slå sitt jämförelseindex. Chansen att slå index sett över en lång tidsperiod är mindre än att vinna på lotto, så varför chansa och betala dyrt för något som bevisligen fungerar för dåligt?

Kortsiktiga affärer skapar inte långsiktiga vinster

Att spara och bygga upp kapital är ett långsiktigt arbete, där fokus måste vara på slutmålet. I en värld där alla tycker sig veta när man skall köpa/sälja aktier är det extremt viktigt att förstå de ekonomiska samband som styr över den så kallade marknaden. En förvaltare som säljer en aktie, mäter en liknande person som bestämt sig för att det är läge att köpa vilket egentligen innebär att ingen av dem kan vara säker på att göra en bra affär.
Långsiktighet i sparande skapar rätt förutsättningar för pengarna att växa sig starkare, ”Buy-and-hold” funkar bättre än tillfälliga dagsländor.

Sanningen om pengar

pengar

Det är fullständigt klart och helt tydligt att de allra flesta rådgivarna i finansbranschen inte berättar den fullständiga sanningen för sina klienter.

De ljuger inte, men de berättar inte heller hela sanningen!
Den verkliga sanningen om pengar handlar inte det minsta om vilken bank som är bättre en annan, eller om den ena fonden ger bättre värdeökning än den andra.

Att ta del av fakta om leverantörer, produkter, statistik som bevisar att du skall göra si eller så är både tråkigt och inte särskilt lönsamt för någon, bortsett från banken/försäkringsbolaget…

Oavsett varför kan vi bara kallt konstatera att majoriteten av rådgivarna vi möter ägnar sig åt just produktjämförelser/leverantörsjämförelser och slösar bort tid både för dig och för dem själva.

Vad de allra flesta önskar sig är ett sanningsenligt svar på några stora frågor.

  • Vad skall jag göra för att försäkra mig om att aldrig vara utan pengar?
  • Hur mycket behöver jag tjäna, spara eller sälja mitt företag för..? om mina pengar skall räcka resten av livet och jag kan vara säker på att leva det liv jag vill?
  • När… EXAKT NÄR kan jag sluta ägna mig åt sådant som egentligen är tråkigt/stressigt/frustrerande och istället göra det jag verkligen vill?
  • Vilken värdetillväxt behöver jag på mina besparingar för att kunna uppnå mina drömmar och mål?

 Och kanske den största frågan av dem alla…

”Hur mycket är tillräckligt?”

 Traditionell rådgivning, d v s det i stort sett alla rådgivare ägnar sig åt, innebär att rådgivaren är så fokuserad på produkter så de fullständigt missar att fundera och besvara dessa frågor!

Det kommer inte som en överraskning att de allra flesta kunderna inte har den minsta aning om vart de är på väg, De kan ha stora belopp investerade i fonder,  rejäla pensionstillgångar, höga inkomster och stabil ekonomi men inte en susning om vad alltihop egentligen betyder.

Livet går inte att leva mer än en gång!!!

Det är därför det är dags att börja fundera kring hur du skall möta framtiden, och vem som bäst kan stödja dina drömmar med verkligt betydelsefulla råd.

1 10 11 12