info@golife.se

Vad har du nytta av, och när?

Alla finansiella tjänster är nog bra… men vilka passar in i din situation och när?

Att arbeta med verkligt värdeskapande rådgivning innebär bland annat att man måste anpassa rådgivningen till det livsskede du befinner dig i.
När vi tillämpar Finansiell Livsstilsplanering bygger vi upp vår rådgivning utifrån sex livsskeenden…

 •  Ung, Fri och Singel
 •  DINK’ies
 • Familjebyggare
 • Medelåldern
 • Pensionären
 • Det sena livet

Vart och ett av skeendena kännetecknas av olika omständigheter liksom behov, och den ekonomiska planeringen bör anpassas till det som är unikt i varje skeende.

Schablonmässigt kännetecknas till exempel medelåldern av att inkomsterna börjar plana ut, de fasta kostnader man haft minskar i takt med att barn flyttar hemifrån och ens vanor förändras, tiden tycks gå fortare än tidigare i livet, framtiden (pensionen) blir mer påtaglig med mera…

I denna bild har vi skapat en ”schablonmässig” bild av de olika skeendena tillsammans med några kommentarer vi funnit passar på många (med inte alla). Kommentera gärna om saker du inte håller med om, vill lägga till eller annat.

Back to Y

En gång för närmare trettio år sedan blev jag satt på Skandias aspirantskola i Göteborg. Under sex månader drillades jag i skatter, juridik, lag och avtalsenlig försäkring, livteknik, behovsrelaterad försäljning med mera. Jag sattes att boka möte med potentiellt nya kunder och genomföra så kallade BAMM analyser. (BAMM = Behovs Analys Manuel Metod).

Jag blev drillad under hela aspiranttiden (tre år) att göra ordentliga behovsanalyser och med dessa som grund vägleda kunder i att ta beslut kring tecknande av försäkring, inleda pensionssparande med mera.

Jag byggde under åren upp en (efter vad jag känner) gedigen kunskap med ett fantastiskt stöd av Skandia.

Sedan dess har mycket vatten hunnit rinna under broarna, och allt oftare har man tvingats se/läsa/höra hur denna rådgivning allt oftare kommit att handla om ren försäljning… behovsutredningarna har kommit att allt som oftast bli rent ut sagt undermåliga och istället för behovsrelaterad försäljning handlar det numera alltför ofta om konstruerade behov, grova generaliseringar, skrämsel, lockbeten i form av att visualisering av produkter som skall klara av att skapa underverk…. Med risk för att generalisera alltför mycket skulle jag nästan vilja säga att rådgivningen numera allt för ofta kommit att handla om att styra människor med hjälp av skrämsel och lockbeten till att ta beslut som enbart handlar om försäljning.

Vill inte hävda att det var bättre förr, men för några år sedan skapades det djupt inne i mig själv en känsla av att detta kan göras bättre.

Jag hade den stora förmånen att få ta del av Paul Armson´s model ”Lifestyle Financial Planning”, läsa böcker skrivna av George Kinder ansedd som skaparen av ”Financial Life Planning”, lyssna till Bill Bacharach ”Value based financial planning” med flera. Jag fick också kontakt med Mikael F Kay (Financial Life Focus, New Jersey) vars bok ”The business of Life” verkligen var läsvärd. Dessa personer tillsammans med en rad till gav mig och min firma grunden till det vi valt att kalla Finansiell Livsstilsplanering, en rådgivningsmetod som egentligen återvänder till det jag en gång lärde mig… tillbaka till varför! ”Back2Y”

För att citera Paul Armson…

”Alla dessa konferenser där man möter kollegor handlar ju i princip alltid om att lyssna på produktmakare som framhäver sig själva och sina produkters förträfflighet. Det handlar aldrig om hur vi möter våra kunder, och hjälper dem uppnå sina drömmar… Det handlar i princip aldrig om att rådgivare möts i syfte att förbättra sitt arbetssätt, om att delge varandra erfarenheter och kunskap som bringar nytta och värde till kunderna. När jag sa detta till en kollega på en konferens möttes jag av kommentaren… ”men skapa en sådan konferens själv då” och detta är anledningen till att jag skapade ”Back2Y” en rådgivningskonferens utan produktleverantörer, inga gratis drinkar, inga reklamprylar utan enbart en konferens som helt och hållet är ägnad åt att dela erfarenheter med med de bästa rådgivarna” – Paul Armson december 2016.

Allt detta handlar ju så mycket mer om försäljning och provisioner, det handlar ju faktiskt om att hjälpa människor att skapa den bästa versionen av sina liv!!!

Kalla fakta

Finansbranchen använder ”rådgivare” som verktyg till att sälja produkter som genererar vinster för dem själva… ”Rådgivare” använder produkter för att skapa behov hos kunderna som i sin tur skapar vinster för ”rådgivarna” själva…

Ett gemensamt vinstintresse som inte har det minsta med nytta och värde för kunderna att göra!

Vem tar ansvar för den ”felförsäljning” som skapas av innovativa och, för finansbranschen, extremt lönsamma produkter?

I gårdagens Kalla fakta blev svaret INGEN!?

Kan det verkligen vara så här illa… Svaret blir trots regelverk, etiska riktlinjer, författningar, lagar, tillstånd, tillsyn med mera tyvärr JA.

Uttalande från Finansinspektion kom återigen att handla om provisionsförbud, och mitt i allt detta kan man bara konstatera att konsumenten/kunden hamnar helt ute i kylan.

Det är inte utan att man blir både förb…ad och ledsen.

Att människan drivs av både rädslor och girighet är för oss alla känt, men att girigheten tar sig sådana här uttryck är rent ut sagt smaklöst och inget annat än kriminellt!

En annan sida av detta är det behov av RIKTIG rådgivning kunderna till finansbranschen har… för en sak som är lika tydlig som att regnet kommer uppifrån är att beslut kring ekonomi är både viktiga och betydelsefulla för oss alla. Vår ekonomi och hur vi hanterar den påverkar oss alla både i hur vi kan leva våra liv, och hur våra liv faktiskt blir! Ekonomi är svårt för många, och behovet av stöd kring ekonomi är och har nog aldrig tidigare varit så stort som det är i dagens samhälle.

Det är dags för Lagstiftaren, Finansinspektionen och de i branschen som verkligen vill stödja sina kunder i att fatta förnuftiga beslut kring sin ekonomi att inse att…

 • Rådgivning kring ekonomi kan inte och får inte handla om försäljning av finansiella produkter.
 • Rådgivning kring ekonomi kan enbart betalas av rådgivarens uppdragsgivare… kunden! Uppdragsgivaren kan aldrig vara finansbranschen när det handlar om rådgivning.
 • Förhållandet mellan rådgivaren och branschen kan, måste och skall vara på samma sätt som mellan kunden och branschen.
 • Rådgivarens intresse skall vara helt kopplat till kundens intressen.
 • Branschens möjlighet att påverka rådgivningen skall enbart vara kopplad till den nytta produkterna skapar för kunderna, och får inte handla om ersättningar till rådgivaren.

Öppna ett gratiskonto och se reportaget från TV4 här… Kalla fakta del 6: Pensionärsfällan

Var skapas värdet?

Vad skiljer Finansiell Livsstilsplanering från den rådgivning man möter vid kontakt med banker/försäkringsbolag/oberoende rådgivare och andra från finansbranschen?

I Finansiell Livsstilsplanering är finansbranschen ett (av många) verktyg som kan användas för att stödja människor till att uppnå den bästa versionen av sina liv.

Finansbranschen använder rådgivare som ett verktyg till att sälja sina produkter för att skapa vinster för dem själva.

Ditt liv

Vad är verkligen viktigt för dig…?

Om man ger sig själv chansen att fundera en stund kring vad pengar egentligen betyder i livet, blir svaret olika för olika människor… gemensamt för de flesta är att pengarna på något sätt är ett verktyg. Ett verktyg att använda för att klara livets olika utmaningar, ett verktyg att använda för att förverkliga drömmar, ett verktyg att använda för att kunna leva den bästa versionen man kan av sitt liv!

 • Vilka utmaningar kan du ställas inför i ditt liv?
 • Vilka drömmar vill du förverkliga?
 • Vilken är den bästa versionen av ditt liv?

Det finns ett tydligt samband mellan ekonomi och olycka, men att det finns ett lika tydligt samband mellan ekonomi och lycka är omdebatterat, och är ofta en värdeladdad fråga.

”Pengar gör ingen lycklig”, ”De fattigaste människorna är de rikaste”, ”Ju mer pengar desto mer oro”… Ja, Du har säkert hört både dessa och andra visdomsord!

Men hur hänger detta egentligen samman?

Pengar betyder olika saker för olika människor, och tydligt är att pengars värde snarare hänger samman med de känslor pengar skapar än med siffran på utdraget från banken!

Givetvis är en väl tilltagen ekonomisk buffert bättre än ingen buffert alls, men om man lägger sin personliga betydelse för pengar som en grund blir frågan om hur ekonomi och liv hänger samman mycket enklare att besvara!

Grunden till alla ekonomiska råd borde vara att utgå från dina grundläggande värderingar, det vill säga det som verkligen är viktigt för dig!

De ekonomiska råden skulle i så fall snarare handla om stödja arbetet mot att skapa förutsättningar för dig att uppnå den bästa versionen av ditt liv, än om att jämföra olika produkter och argumentation för varför du skall köpa fond si/så eller försäkring hit/dit…

Verkligt betydelsefull ekonomisk rådgivning handlar inte om produkter eller försäljning!
Det handlar i grunden om att identifiera dina grundläggande värderingar, dina drömmar och mål… Det handlar om att skapa en uppföljningsbar plan kring din ekonomi, med ett enda mål i sikte!!!

Din Bästa Version Av Ditt Liv!

Vad handlar annars pengar om?

1 2 3 4 5 12